Select Page

Design Society er en erhvervsdrivende fond stiftet af Erhvervsministeriet, Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life og Danish Fashion Institute. Fonden er stiftet for at skabe en national, samlende og slagkraftig aktør, der kan koordinere den offentligt finansierede vækstindsatsen for design og mode i Danmark. Design Society skal skabe større kritisk masse og sammenhæng mellem nationale, regionale og lokale indsatser for design og mode i Danmark. Erhvervsministeriet og Region Hovedstaden er fondens hovedsponsorer. Læs resultatkontrakten med fondens to hovedsponsorer her.

Design Society opererer primært via sine datterselskaber, Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life, Danish Fashion Institute og Copenhagen Fashion Week, mens administrative opgaver som økonomistyring, it og HR varetages af fonden. Hvert datterselskab har derfor sin egen mission og egne selvstændige bestyrelser.

Design Society – Effektmåling

Design Society ønsker at skabe mere viden om, hvordan koncernens indsatser skaber værdi for danske virksomheder. Videngrundlaget er centralt for Design Society, der både skal være drivkraft og igangsætter af nye, forbedrede indsatser til fremme vækst i danske virksomheder og fungere som et videnscenter for design og mode.

Organisationerne i Design Society har sammen med konsulenthuset IRIS Group udarbejdet en strategi og manual for, hvordan der arbejdes med effektmåling i Design Society. Du kan læse disse her.

Læs om de fire datterselskaber

Bestyrelse

Michael K. Rasmussen, formand for Design Society og Dansk Design Center
Niels Eskildsen, formand for Danish Fashion Institute og Copenhagen Fashion Week
Jens Wittrup Willumsen, formand for INDEX: Design to Improve Life
Jens Lundsgård, erhvervsdirektør i Erhvervs- og Vækstministeriet
Claus Bjørn Billehøj, direktør i Region Hovedstadens i Center for Regional Udvikling

Læs fondens vedtægter

Direktør

Christian Bason

Kontakt

Direktør Christian Bason, ddc@ddc.dk, tlf. +45 3131 7374
Økonomichef Mary Abundo Hansen, mah@designsociety.dk, tlf. +45 2671 3030